Wattage

Betekenis: Wattage

Wat is wattage?

Het wattage geeft aan hoeveel vermogen er per tijdseenheid nodig is om bijvoorbeeld LED verlichting te laten werken. Dit verschilt namelijk per apparaat. Het wattage staat altijd bij het product weergegeven. Het wattage wordt aangeduid met de letter “W”. De eenheid is naar de Schotse ingenieur James Watt vernoemd. Het wattage is te berekenen met een eenvoudige formule. De formule luidt als volgt: het aantal Volt x het aantal Ampère = het wattage. Het geeft dus hoeveel energie uw LED verlichting verbruikt.

Watt vs Lumen

Vroeger was het aantal Watt veel belangrijker in vergelijking met tegenwoordig. Het aantal Watt gaf eerder een indicatie van de felheid van verlichting aan. Tegenwoordig is hier een andere aanduiding voor. Dat is namelijk het aantal Lumen. Het aantal Lumen van een lamp geeft aan hoeveel licht een lamp daadwerkelijk uitstraalt. Dit betekent nog niet dat een hoger Lumen ook daadwerkelijk meer zicht op de gewenste plaats oplevert. Dit wordt namelijk aangegeven met het aantal Lux. Watt en Lumen zijn dus in dat opzicht niet met elkaar te vergelijken aangezien er tegenwoordig felle lampen zijn met een lage wattage.

Eenheden van Watt

Aangezien het wattage v=flink uiteen kan lopen zijn er verschillende benamingen voor verschillende eenheden. Zo is bijvoorbeeld 1000 watt 1 kilowatt. De eenheden van watt staan in onderstaande tabel weergegeven.

Eenheden van watt
FactorNaamSymbool
10−6microwattμW
10−3milliwattmW
1wattW
103kilowattkW
106megawattMW
109gigawattGW
1012terawattTW
1015petawattPW

Wattage in kWh

Op uw energierekening bent u waarschijnlijk de afkorting kWh wel eens tegengekomen. Dit staat namelijk voor kilowattuur. Eén kWh is 1.000 Watt een uur lang. De”k” staat namelijk voor kilo, dit betekent duizend. De “W” staat voor Watt. De “h” staat voor het Engelse hour wat uur betekent. Stel u heeft een LED werklamp van 48 Watt, deze brandt een uur. Dit is dus 48 wattuur wat overeen komt met 0,048 kWh.

Vraagstuk over verlichting?

We helpen je graag bij het samenstellen van de verlichtingset op jouw voertuig.