Wat is Ampère?

Ampère is simpelweg de eenheid van stroom. U kunt het vergelijking met een meter, dat is namelijk de eenheid van lengte. Het aantal Ampère geeft dus de stroomsterkte aan. Op een product wordt het aangegeven met de letter “A”. De ontdekker van de eenheid is Fransman André-Marie Ampère. Ampère wordt vaak in verband gebracht met Wattage of Volt. De termen hebben zeker met elkaar te maken maar het geeft allemaal wel iets anders aan.

Definitie

De definitie van Ampère komt voort uit een natuurkundig verschijnsel. Rond een stroomdraad heerst er namelijk een magneetveld. Hoe sterker de stroom is hoe sterker het magneetveld wordt. Hierdoor trekken twee evenwijdige stroomdraden elkaar magnetisch aan. Wanneer die twee kabels op dezelfde stroombron worden aangesloten en ze trekken elkaar met de juiste kracht aan loopt er door elke kabel één Ampère.

Ampère, Volt en Wattage

Zoals eerder naar voren gekomen is hebben deze termen zeker wat met elkaar te maken. Maar de termen zeggen zeker niet allemaal hetzelfde. Wattage geeft het stroomverbruik aan. De stroomsterkte in Ampère. Volt geeft de spanning aan die op de aansluiting staat. Het verschil tussen de termen is makkelijker uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Denk maar eens een een rivier die van een berg richting de zee loopt. De hoeveelheid water dat voorbijkomt per seconde wordt aangegeven in Ampères. Het verschil in hoogte tussen de zee en de berg is dat het aantal Volt. Het lijkt op elkaar, heeft met elkaar te maken maar is dus niet hetzelfde.

Het verband tussen de beide termen is heel eenvoudig te berekenen. Hier komt dat wel het aantal Volt bij kijken. Het aantal Ampères x het aantal Volts = het Wattage. Uiteraard is deze formule ook om te draaien wanneer het aantal Ampères onbekend is. Dan geldt de formule: Wattage / het aantal Volts = het aantal Ampères.