Wat is Total Internal Reflection?

TIR is een afkorting die gebruikt wordt voor twee verschillende betekenissen. De afkorting TIR bent u vast wel eens op de achterzijde van een vrachtwagen tegengekomen. TIR staat dan voor Transports Internationaux Routiers. Daarnaast wordt TIR ook als afkorting in de verlichtingswereld gebruikt. Dan staat TIR namelijk voor Total Internal Reflection, of in het Nederlands de totale interne reflectie. TRALERT® vertelt u alles wat u moet weten over de Total Internal Reflection.

Reflectie

Om te weten wat een totale interne reflectie precies is, is het eerst belangrijk om in kaart te brengen wat een reflectie is. Een reflectie is vrij eenvoudig uit te leggen. Een reflectie is namelijk de verandering van de richting van licht wanneer het op een bepaald object slaat. In het geval van licht moet dit object een glanzend gepolijst oppervlakte hebben. Deze oppervlakte worden ook wel reflecterende media genoemd. Dit kan uiteraard ook een reflector zijn, die ervoor is gemaakt om te reflecteren. Binnen een reflectie zijn vier termen van belang:

  1. Invallende straal
  2. Punt van incident
  3. Normale straal
  4. Gereflecteerde straal

De invallende straal is de straal die naar de oppervlakte toe gaat. Het punt van incident is de plaats waar de invallende straal het oppervlakte raakt. De normale straal is een loodrechte lijn op het oppervlakte op de punt waar de invallende straal het oppervlakte raakt. De gereflecteerde straal is de straal die het oppervlakte weer verlaat.

Dan zijn er nog twee verschillende lichtreflecties mogelijk. De spiegelende reflectie en de diffuse reflectie. Spiegelende reflectie vindt plaats wanneer een lichtstraal evenwijdig reflecteert. Dit komt voor bij gladde oppervlakte. Er is sprake van diffuse reflectie wanneer het oppervlakte de invallende straal in veel verschillende richtingen kaatst. Dit komt voor bij oneffen oppervlakten.

Total Internal Reflection

Maar wanneer is er nou precies sprake van een total internal relflection? Hier zijn nog een aantal zaken aan verbonden. Allereerst kan er alleen sprake zijn van een total internal reflection wanneer de lichtstraal van een medium met een hoge brekingsindex naar een lage brekingsindex gaat. Daarnaast moet de invalshoek van de lichtstraal altijd groter zijn dan de kritische hoek. Deze kritische hoek komt voort uit de Wet van Snellius. Wanneer deze twee zaken van toepassing zijn spreekt men van een total internal reflection.