IP69K

Betekenis: IP69K

wat is ip69k?

IP-classificatie staat voor “International Protection”. Het is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker. Anders gezegd is de IP-codering de waarde waartegen het apparaat bestand is tegen invloeden van buitenaf. De IP waarde bestaat altijd uit een tweetal cijfers. Het eerste cijfer geeft de mate waartegen de lamp bestand is tegen harde stoffen. Het tweede cijfer geeft de mate van bestandheid tegen vloeibare stoffen aan.

De IP-waarde geeft aan of het materiaal bestand is tegen het binnendringen van water, voorwerpen, stof en de mechanische weerstand van het materiaal. 9 staat voor vochtdichtheid. Dit betekent de schakelaar blijft werken in een omgeving waar de vochtigheidsgraad 90% of meer geschikt is tegen hogedruk reiniging.

In toepassingen waar apparatuur vaak wordt blootgesteld aan hogedruk- of hoge temperaturen, werd de hoogte IP68- classificatie als onvoldoende beschouwd. Daarom heeft ISO een speciale classificatie opgesteld om deze intensieve reiniging te testen. In het IEC 60529 IP6-classificatiesysteem verwijst het vermogen van een product om het binnendringen van stof te weerstaan. Negentigduizend verwijst naar het vermogen van het product om weerstand te bieden aan hoge temperatuur (stoom) / hoge druk. Alleen wanneer een apparaat deze test doorstaat, wordt het als IP69K-gecertificeerd beschouwd en kan het onder extreme omstandigheden worden gebruikt.

verschillende classificatie

Het is belangrijk op te merken dat IP69K geen hogere classificatie heeft dan IP68. Het feit dat IP69K een hoger getal is, betekent niet dat de dekking hoger of beter is dan IP68. In feite zijn IP68 en IP69K verschillende test classificaties. Beide hebben hetzelfde eerste cijfer de “6”, dat beschermt tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en is geclassificeerd als stofdicht, maar daar houden de overeenkomsten op. IP68-classificatie voor lange onderdompeling in water, IP69K zoals hierboven vermeld omvat hogedrukreiniging bij hoge tempraturen. TRALERT® biedt verschillende LED verlichting aan die IP68, IP69 en IP69K classificatie hebben. Voor LED werklampen geldt dat het vaak gemonteerd is waarbij er veel kans is op opspannend water. TRALERT® biedt verschillende LED verlichting en LED werklampen die een classificatie hebben.

Vraagstuk over verlichting?

We helpen je graag bij het samenstellen van de verlichtingset op jouw voertuig.