CE-markering

Betekenis: CE-markering

Wat is een CE-markering?

Het CE keurmerk is een Europeeswijde afspraak omtrent de veiligheid van producten in de Europese unie. Er gelden veel regels rondom een CE keurmerk. Op sommige productgroepen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is een CE keurmerk verplicht. De EER bestaat uit alle landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wanneer jouw product binnen één van die productgroepen valt, ben je verplicht een CE keurmerk te plaatsen. Het is niet de bedoeling om een CE keurmerk te plaatsen op een product die niet binnen één van de productgroepen valt, dit is zelfs verboden om te doen.

Voor welke producten is een CE-markering verplicht?

De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen. Denk aan LED verlichting, bouwproducten, gastoestellen, speelgoed, meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van richtlijnen die CE-markering verplicht stellen.

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van een CE-keurmerk?

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de eisen voldoet. Ook moet de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Is het product buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen en of het product de CE-markering draagt.

Brengt de importeur de producten onder zijn eigen naam op de markt? Dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheden van de fabrikant over en moet hij zelf de CE-markering aanbrengen. Een ondernemer mag geen CE markering aanbrengen op een product waarvoor dat niet verplicht is. Doet hij dit toch, dan maakt hij zich schuldig aan misleiding.

Controle op CE-markering

In Nederland controleren verschillende instanties producten waarvoor een CE-markering verplicht is. Zo controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder andere of gastoestellen aan de wettelijke eisen voldoen. En de Inspectie SZW kijkt bijvoorbeeld naar apparatuur in een explosieve omgeving. RVO.nl geeft per productgroep een overzicht van de controlerende instanties.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Een product dat niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt geen CE-markering. Dit geldt alleen als een de markering binnen die productgroep verplicht is. Ook mag het dan niet op de markt verschijnen. Treft een controlerende instantie een product aan dat ten onrechte een CE-markering draagt? Dan zijn verschillende maatregelen mogelijk. De instantie kan bijvoorbeeld eisen dat de fabrikant het product aanpast of het product van de markt haalt. Ernstige situaties kunnen zelfs leiden tot strafvervolging.

Eisen voor voertuig- en signaleringsverlichting en werklampen

Om voor een CE keur in aanmerking te komen, moeten producten aantoonbaar aan de volgende regelgeving voldoen:

  • Richtlijn 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn (Let op: van toepassing voor elektrisch materiaal bestemd voor een nominale gelijkspanning (DC) tussen 75V en 1.500V);
  • Algemene Productveiligheid; Richtlijn 2001/95/EG
  • Richtlijn 2014/30/EU Elektromagnetische Compatibiliteit;
    (Voor Tralert® producten is dit concreet uitgewerkt in de ECE-R10 regelgeving);
  • Richtlijn 2011/65/EU Beperking gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
    (Bekend als de RoHS richtlijn).

Vraagstuk over verlichting?

We helpen je graag bij het samenstellen van de verlichtingset op jouw voertuig.