Je zult vast wel eens een ‘CE-markering’ hebben gezien op een product en afgevraagd waar dit voor staat. Wij schetsen graag duidelijkheid en vertellen je alles wat je moet weten over de CE-markering. Wat is een CE-markering en is het verplicht in Europa? Waar dient dit keurmerk voor en hoe dien ik dit te plaatsen op mijn producten? Ook de gevolgen van het verkeerd plaatsen van een CE-markering komen aan bod. Wat doet u tegen het Chinese export logo? Het logo dat sprekend op het CE keurmerk lijkt? Wij laten je weten hoe je het verschil kunt zien. Ook komt er een handig stappenplan waardoor je eenvoudig kan zien wat je moet doen om aan de Europese eisen te voldoen. 

Wat is een CE-markering?

De CE-markering is een Europeeswijde afspraak omtrent de veiligheid van producten in de Europese unie. Er gelden veel regels rondom een CE-markering. Op sommige productgroepen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is een CE-markering verplicht. De EER bestaat uit alle landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Wanneer jouw product binnen één van die productgroepen valt, ben je verplicht een CE keurmerk te plaatsen. Het is niet de bedoeling om een CE-markering te plaatsen op een product die niet binnen één van de productgroepen valt, dit is zelfs verboden om te doen.

Waar staat de afkorting voor?

CE staat voor Conformité Européenne. Simpel gezegd, betekent dit dat een product voldoet aan de Europese regelgeving. Die regelgeving heeft betrekking op verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan gezondheidseisen, veiligheidseisen, prestatie-eisen en milieueisen. Een product moet aan al deze regelgevingen voldoen voordat het recht heeft op een CE keurmerk. Voldoet een product niet aan één van deze regelgevingen zal je het product aan moeten passen, anders mag de consument het product niet kopen of gebruiken.

Wat is het doel van een CE-markering?

Er zijn twee redenen waarom er in Europa gewerkt wordt met het CE keurmerk. Allereerst de vrije handel, door het keurmerk kunnen producten eenvoudig door heel Europa verkocht worden. Landen hoeven zich geen zorgen te maken dat een product niet aan bepaalde eisen voldoet aangezien het volgens de Europese regelgeving is goedgekeurd. Producten met een CE logo mogen niet geweigerd worden door één van de lidstaten. Een land binnen de EER moet simpelweg een product met een CE keurmerk toelaten in hun binnenland.

De tweede reden dat er met een CE keurmerk gewerkt wordt, is voor de veiligheid van de consument. Wanneer een consument een CE keurmerk op een product aantreft kan die ervan uitgaan dat het product goed is. Het voldoet aan de gezondheidseisen, de veiligheidseisen, de prestatie-eisen en de milieueisen. Dit biedt bescherming tegen de consument omdat die ervan uit kan gaan weet dat het product goed is en naar behoren werkt.

Wie is er verantwoordelijk voor het CE-markering?

Wanneer een product wordt geproduceerd in één van de EER landen is de producent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van het CE keurmerk. Ook is de producent verantwoordelijk om te kijken of zijn of haar product wel aan alle Europese eisen voldoet. Een producent beoordeelt zijn eigen product maar moet daar wel een verslag van hebben. Wanneer een producent zich niet geschikt acht zijn of haar product zelf te controleren of wanneer er strenge veiligheidseisen gelden is er ook een optie om het uit te besteden. Een derde onafhankelijke partij controleert dan of het product aan alle regelgevingen voldoet.

Wanneer de productie buiten één van de EER landen plaatsvindt is de importeur van het product verantwoordelijk. Net als bij een producent dient de importeur te controleren of zijn of haar product aan de Europese regelgeving voldoet. Ook een importeur kan ervoor kiezen om de controle uit te besteden. Uiteindelijk is de importeur aansprakelijk wanneer er iets niet klopt.

Voor welke productgroepen is een CE-markering verplicht?

Zoals eerder naar voren is gekomen is een CE keurmerk niet op ieder product verplicht. Er zijn verschillende productgroepen binnen de EER waarop een CE keurmerk verplicht is. Het gaat hierbij om de volgende groepen:

Explosieven voor civiel gebruikElektrische, elektronische en energie gerelateerde producten
Pyrotechnische artikelenMedische hulpmiddelen
BouwproductenMeet en weegapparatuur
SpeelgoedMachines en aanverwante producten
Persoonlijke beschermingsmiddelenTransportmiddelen

Wanneer een product in één van de bovenstaande productgroepen valt moet het dus voorzien zijn van een keurmerk. Wanneer een product niet binnen één van deze productgroepen valt hoeft het dus geen CE keurmerk te hebben. Het is dan ook niet zo dat het product aan geen enkele eis hoeft te voldoen. Er zijn nog steeds regels en wetgevingen op het gebied van veiligheid waar je product aan moet voldoen.

Wel een CE-markering, maar niet verplicht…

Je denkt misschien dat het slim is om voor de zekerheid gewoon maar een CE keurmerk te plaatsen maar dat is niet het geval. Wanneer een product niet binnen één van de productgroepen valt mag het simpelweg geen CE keurmerk hebben. Het is in Europa verboden het keurmerk te plaatsen op een product die niet in één van de productgroepen valt, ook al voldoet het aan de Europese regelgeving. Het is dus erg belangrijk om te weten of jouw product in één van de productgroepen valt.

Consequenties voor verkeerd plaatsen CE-markering

Wanneer een CE keurmerk onterecht op een product staat zitten daar natuurlijk consequenties aan. Er zijn drie mogelijke gevolgen van het onterecht plaatsen van het keurmerk. De eerste optie kan zijn dat de fabrikant het product aan moet passen. Natuurlijk is het dan de bedoeling om het product zo aan te passen dat het wel aan de regelgevingen voldoet. Doordat het product na de aanpassingen wel aan de regelgevingen heeft het daarna recht op een CE keurmerk.

De tweede optie heeft grotere gevolgen. Het is namelijk ook mogelijk dat het product van de markt gehaald moet worden. Het product mag dan niet meer worden verkocht. Voor de hele ernstige gevallen is er ook nog een derde optie. In die gevallen wordt de producent of importeur strafrechtelijk vervolgd.

Twee verschillende CE logo’s

Naast het CE keurmerk is er ook een logo dat hier sprekend op lijkt. Dit logo komt en China en is praktisch gelijk aan het Europese CE keurmerk. In China staan de letters CE voor ‘Chinese Export‘, dit is dus geen officieel Europees keurmerk. Het is puur bedoeld om aan te geven dat een product uit China komt. Uiteraard wisten ze in China dat het logo sprekend lijkt op het Europese CE keurmerk. Sommige mensen noemen het slim van de Chinezen aangezien het vertrouwen wekt, maar uiteraard is dit voor de Europese consument enorm gevaarlijk. Wanneer een consument een product in handen heeft met de letters CE erop verwacht hij of zij dat het product aan alle regels voldoet terwijl het ook kan zijn dat het product niet aan deze veiligheidseisen voldoet. Met de toenemende handel en ingangen vanuit China, is dit een toenemende dreiging voor u als consument.

Hoe zie je het verschil tussen Chinese Export en Conformité Européenne?

Het verschil tussen een CE keurmerk en Chinese Export kunt u erg moeilijk zien. Het enige verschil is dat de letters in het Chinese Export logo dichter bij elkaar staan. De C en de E staan direct naast elkaar geschreven. Bij het Europese keurmerk zit er meer ruimte tussen beide letters. Bij het Europese keurmerk kan de C als het ware als cirkel afgemaakt worden, bij de Chinese variant is dat niet mogelijk aangezien de letters daar te dicht op elkaar staan.

Ook zit er verschil in de letter E. Er zit namelijk een verschil in het middelste streepje van de E. In het Europese keurmerk is het midden streepje korter dan bij het logo van de Chinese Export. Daar komt het midden streepje even ver als de bovenste en onderste strepen. Kortom, let goed op wanneer je een de letters CE op een product heeft staan. Staan de letters uit elkaar kun je ervan uitgaan dat het product aan alle regels voldoet, staan de letters dicht bij elkaar heb je geen garantie dat het product goed is getest.

CE keurmerk verschil variant China

Stappenplan

Nadat je bovenstaande tekst goed hebt gelezen weet je wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen van het keurmerk en wanneer het geplaatst moet worden. Om dit stap voor stap nog een keer duidelijk te maken beiden wij een handig stappenplan. Hierin kun je stap voor stap volgen wat je moet doen om jouw product aan de eisen te laten voldoen.

Eerste stap

Allereerst dien je op te zoeken binnen welke productgroep jouw product behoort. Dit is de eerste stap om te weten of er een keurmerk op jouw product moet komen te staan. Iedere productgroep heeft namelijk andere regels en eisen als het gaat om het CE keurmerk dus is het belangrijk om te weten in welke groep jouw product valt.

Tweede stap

Wanneer je weet binnen welke productgroep jouw product valt is het van belang te weten welke eisen er gelden binnen die productgroep. Zoals eerder vermeld heeft iedere productgroep zijn eigen regels. Je moet dus weten welke regels er van toepassing zijn.

Derde stap

Ga na of je zelf jouw product mag en kan controleren op de regelgeving of dat je daar een onafhankelijke partij voor nodig hebt. De producent of importeur kan zelf controleren of een product aan de eisen voldoet maar in sommige gevallen is het verplicht om hier een derde onafhankelijke partij naar te laten kijken. Deze partij noemen we ook wel een notified body (aangemelde instantie). Dit komt vooral voor bij producten waarbij de veiligheidseisen erg streng zijn. Wanneer je een product hebt dat een laag veiligheidsrisico heeft kun je het zelf beoordelen.

Vierde stap

De vierde stap is het uitvoeren van de controle. Wanneer er bij stap drie uitkwam dat je jouw product zelf mag controleren kunt je dat in deze stap zelf doen. Wanneer een notified body de controle uit moet voeren, zal deze instantie de controle in stap vier uit moeten voeren.

Vijfde stap

De vijfde stap is het opzetten van een technische documentatie. Dit is een document waaruit blijkt dat jouw product inderdaad aan de Europese regelgeving voldoet. Dit document is belangrijk aangezien markttoezichthouders die op ieder moment op kunnen vragen ter controle. In het document staan onder andere tekeningen van het product, specificaties, keuringscertificaten en gebruiksaanwijzingen. Aan de hand van dit document moet aantoonbaar zijn dat het product aan de eisen voldoet om een CE logo te mogen hebben. Aan dit document zitten ook nog een aantal regels, bijvoorbeeld wat erin moet komen te staan. Daarnaast is het ook van belang dat het document in de taal is geschreven van het EER land waar het product wordt verkocht of gebruikt.

Zesde en laatste stap

Wanneer de vijf voorgaande stappen zijn gevolgd is het tijd voor de laatste stap. Dit is het daadwerkelijke aanbrengen van het CE logo op het product. Het CE keurmerk moet goed zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar op het product worden aangebracht. Als dit niet mogelijk is mag het ook op een gegevensplaatje. Wanneer dit ook niet mogelijk is heb je nog maar één andere optie over, dan mag je het namelijk ook op de verpakking of op de gebruiksaanwijzing zetten.

Er wordt nog wel onderscheid gemaakt in het feit of je het product zelf hebt gecontroleerd of door een notified body hebt laten controleren. Wanneer het product is gecontroleerd door een notified body moet naast het CE logo ook het viercijferige identificatienummer van de notified body op het product staan.

CE-markering bij TRALERT®

Bij de LED verlichting van TRALERT® hoef je je geen zorgen te maken of het CE logo voor Conformité Européenne staat of toch voor Chinese Export. Alle LED voertuigverlichting uit ons assortiment is voorzien van het officiële CE keurmerk en niet de variant uit China. Onze verlichting is 100% getest en voldoet aan alle Europese richtlijnen. Je hoeft bij onze producten niet te controleren hoe ver de C en de E van elkaar afstaan en of het midden streepje van de E lang of kort is. Bij de producten van TRALERT® is het CE logo er niet zomaar op de verlichting geplakt. Bij onze LED voertuigverlichting is het keurmerk netjes in het product gegraveerd, zoals verwacht wordt van de Europese wetgeving.  Het keurmerk is goed zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar.

Heb je toch nog vragen over bijvoorbeeld ons assortiment kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag ook met het adviseren van wet- en regelgeving.