Ingress Protection waarden, of IP waarden, zijn gestandaardiseerde classificaties die aangeven hoe goed elektronische en mechanische apparaten beschermd zijn tegen het binnendringen van vaste deeltjes zoals stof en vloeistoffen zoals water.

Wat als u nu op eenvoudige wijze deze robuustheid kon beoordelen en vergelijken? Deze classificaties fungeren als uw sleutel tot het begrijpen van de duurzaamheid en bestendigheid van een apparaat of component in diverse omgevingen. Zo bent u altijd goed geïnformeerd over wat u kunt verwachten als het gaat om blootstelling aan de elementen.

Ingress-Protection Rating Guide TRALERT®
Ingress-Protection Rating Guide TRALERT®

Hoe zijn IP waarden gestructureerd?

IP waarden bestaan uit twee cijfers, meestal gevolgd door de letter “K” (hoewel deze optioneel is). De twee cijfers in de classificatie hebben elk een specifieke betekenis

IP69K Rating TRALERT
IP69K Rating TRALERT®

IP classificatieEerste cijfer

(Bescherming tegen vaste deeltjes) Het eerste cijfer in de IP-classificatie geeft aan in hoeverre een apparaat beschermd is tegen vaste deeltjes zoals stof en vuil. Het kan variëren van 0 (geen bescherming) tot 6 (volledige bescherming tegen stof).

0 Geen bescherming tegen vaste deeltjes.

1 Beschermd tegen grote vaste deeltjes (>50 mm).

2 Beschermd tegen middelgrote vaste deeltjes (>12,5 mm).

3 Beschermd tegen kleine vaste deeltjes (>2,5 mm).

4 Beschermd tegen zeer kleine vaste deeltjes (>1 mm).

5 Stofdicht (beperkte hoeveelheid stof toegestaan).

6 Volledig stofdicht (geen stof toegestaan).

IP classificatieTweede cijfer

(Bescherming tegen vocht) Het tweede cijfer in de IP-classificatie geeft aan in hoeverre een apparaat beschermd is tegen vocht en water. Het kan variëren van 0 (geen bescherming) tot 9K (bestand tegen hogedrukreiniging met stoom bij hoge temperaturen).

0 Geen bescherming tegen vocht.

1 Beschermd tegen druppelend water.

2 Beschermd tegen druppelend water bij een schuine positie (tot 15 graden).

3 Beschermd tegen opspattend water (regenbestendig).

4 Beschermd tegen opspattend water vanuit alle richtingen.

5 Beschermd tegen lagedrukwaterstralen.

6 Beschermd tegen krachtige waterstralen.

7 Beschermd tegen onderdompeling in water tot 1 meter diep.

8 Beschermd tegen continue onderdompeling in water (specifieke diepte bepaald door specificaties).

9K Bestand tegen hogedrukreiniging met stoom bij hoge temperaturen.

Optionele Letter “K”

De letter “K” wordt toegevoegd aan het eind van de IP-classificatie om aan te geven dat het apparaat bestand is tegen hogedrukreiniging met stoom bij hoge temperaturen (bijvoorbeeld IP69K).

Geen BeschermingTegen >50mm ObjectenTegen Vingers of Vergelijkbare ObjectenTegen GereedschapTegen DradenStofbestendigStofdicht
Geen BeschermingIP00IP10IP20IP30IP40IP50IP60
Druppels (verticaal)IP01IP11IP21IP31IP41IP51IP61
Druppels (max. 15° gekanteld)IP02IP12IP22IP32IP42IP52IP62
Sproeiwater (max. 60°)IP03IP13IP23IP33IP43IP53IP63
Spatwater (alle richtingen)IP04IP14IP24IP34IP44IP54IP64
Waterstralen (alle richtingen)IP05IP15IP25IP35IP45IP55IP65
Krachtige waterstralen (alle richtingen)IP06IP16IP26IP36IP46IP56IP66
Tijdelijke onderdompelingIP07IP17IP27IP37IP47IP57IP67
Langdurige onderdompelingIP08IP18IP28IP38IP48IP58IP68
Hogedruk reiniging met heet water en stoomIP09IP19IP29IP39IP49IP59IP69K
Tabel Ingress Protection ratings TRALERT®

Waarom zijn IP waarden belangrijk?

IPwaarden zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat elektronische en mechanische apparaten en componenten goed blijven functioneren in hun beoogde omgevingen. Door de IP classificatie te begrijpen, kunnen ontwerpers, fabrikanten en gebruikers de geschiktheid van een apparaat beoordelen voor specifieke omstandigheden, zoals voertuigen, landbouwmachines, voedselverwerkingsapparatuur en meer.

In de wereld van technologie en engineering zijn IP waarden dus een universele taal om de mate van bescherming tegen stof en vochtigheid te begrijpen, wat cruciaal is voor het waarborgen van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van apparaten in uiteenlopende toepassingen.

IP65 betekenis

Bescherming tegen Stof en Lage Druk Waterstralen

De IP65-classificatie is een gestandaardiseerde aanduiding die wordt gebruikt om de mate van bescherming aan te geven die elektronische en mechanische apparaten bieden tegen binnendringen van vaste deeltjes (zoals stof) en lage druk waterstralen. IP65 is ontworpen om bescherming te bieden tegen stof en water dat met lage druk op het apparaat kan worden gespoten.

Wat je moet weten over de IP65 classificatie

Het eerste cijfer in de IP-classificatie (het “6” in IP65) geeft aan dat het apparaat volledig stofdicht is. Dit betekent dat het geen stofdeeltjes of andere vaste deeltjes toelaat om de interne werking van het apparaat binnen te dringen, wat essentieel kan zijn in omgevingen waar stof en vuil aanwezig zijn.

Het tweede cijfer in de IP-classificatie (het “5” in IP65) geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen lage druk waterstralen vanuit alle richtingen. Dit betekent dat het apparaat bestand is tegen waterstralen met lage druk, maar niet tegen onderdompeling in water of krachtige waterstralen.

Toepassingen van IP65

IP65-apparaten zijn geschikt voor toepassingen waar bescherming tegen stof en bescherming tegen lage druk waterstralen belangrijk zijn. Dit kan variëren van elektronische behuizingen voor buitengebruik tot bedieningspanelen in fabrieksomgevingen waarbij regelmatige reiniging met water nodig is.

Het is belangrijk om de specifieke behoeften van een toepassing en de verwachte omgevingsomstandigheden in overweging te nemen bij het kiezen van de juiste IP-classificatie. IP65 biedt een specifieke bescherming die nuttig kan zijn in situaties waarbij bescherming tegen stof en lage druk waterstralen vereist zijn, maar waarbij geen krachtige waterbelasting of onderdompeling wordt verwacht.

IP66 Betekenis

Bescherming tegen Stof en Krachtige Waterstralen

De IP66-classificatie is een gestandaardiseerde aanduiding die wordt gebruikt om de mate van bescherming aan te geven die elektronische en mechanische apparaten bieden tegen binnendringen van vaste deeltjes (zoals stof) en krachtige waterstralen. IP66 is ontworpen om bescherming te bieden tegen stof en water dat met krachtige waterstralen op het apparaat kan worden gespoten.

Wat je moet weten over de IP66-classificatie

Het eerste cijfer in de IP-classificatie (het “6” in IP66) geeft aan dat het apparaat volledig stofdicht is. Dit betekent dat het geen stofdeeltjes of andere vaste deeltjes toelaat om de interne werking van het apparaat binnen te dringen, wat essentieel kan zijn in omgevingen waar stof en vuil aanwezig zijn.

Het tweede cijfer in de IP-classificatie (het “6” in IP66) geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen krachtige waterstralen vanuit alle richtingen. Dit betekent dat het apparaat bestand is tegen krachtige waterstralen, maar niet tegen onderdompeling in water.

Toepassingen van IP66

IP66-apparaten zijn geschikt voor toepassingen waar bescherming tegen stof en bescherming tegen krachtige waterstralen belangrijk zijn. Dit kan variëren van buitenverlichting tot elektrische schakelkasten in industriële omgevingen waarbij regelmatige reiniging met water met hoge druk vereist is.

Het is van essentieel belang om de specifieke behoeften van een toepassing en de verwachte omgevingsomstandigheden in overweging te nemen bij het kiezen van de juiste IP-classificatie. IP66 biedt een specifieke bescherming die nuttig kan zijn in situaties waarbij bescherming tegen stof en krachtige waterstralen vereist zijn, maar waarbij onderdompeling in water niet wordt verwacht.

IP67 betekenis (beperkt waterdicht)

Bescherming tegen Stof en Tijdelijke Onderdompeling in Water

De IP67-classificatie is een gestandaardiseerde aanduiding die wordt gebruikt om de mate van bescherming aan te geven die elektronische en mechanische apparaten bieden tegen binnendringen van vaste deeltjes (zoals stof) en tijdelijke onderdompeling in water. IP67 is ontworpen om bescherming te bieden tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water, maar niet tegen langdurige onderdompeling of hoge waterdruk.

Wat je moet weten over de IP67-classificatie

Het eerste cijfer in de IP classificatie (het “6” in IP67) geeft aan dat het apparaat volledig stofdicht is. Dit betekent dat het geen stofdeeltjes of andere vaste deeltjes toelaat om de interne werking van het apparaat binnen te dringen, wat essentieel kan zijn in stoffige omgevingen.

Het tweede cijfer in de IP classificatie (het “7” in IP67) geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen tijdelijke onderdompeling in water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Dit betekent dat het apparaat kan worden ondergedompeld in water voor korte periodes zonder dat dit de werking ervan beïnvloedt.

Toepassingen van IP67

IP67-apparaten zijn geschikt voor toepassingen waar bescherming tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water belangrijk zijn. Dit kan variëren van buitensportapparatuur tot industriële sensoren die zich in omgevingen bevinden waarbij het risico op tijdelijke blootstelling aan water bestaat.

Het is belangrijk om de specifieke behoeften van een toepassing en de verwachte omgevingsomstandigheden in overweging te nemen bij het kiezen van de juiste IP-classificatie. IP67 biedt een specifieke bescherming die nuttig kan zijn in situaties waarbij tijdelijke onderdompeling in water en bescherming tegen stof vereist zijn, maar waarbij langdurige onderdompeling of hoge waterdruk niet worden verwacht.

IP68 betekenis (langdurig waterdicht)

Bescherming tegen stof en continue onderdompeling in Water

De IP68-classificatie is een gestandaardiseerde aanduiding die wordt gebruikt om de mate van bescherming aan te geven die elektronische en mechanische apparaten bieden tegen binnendringen van vaste deeltjes (zoals stof) en continue onderdompeling in water. IP68 is ontworpen om bescherming te bieden tegen stof en langdurige onderdompeling in water, waardoor het geschikt is voor gebruik in veeleisende natte omgevingen.

Wat je moet weten over de IP68-classificatie

Het eerste cijfer in de IP-classificatie (het “6” in IP68) geeft aan dat het apparaat volledig stofdicht is. Dit betekent dat het geen stofdeeltjes of andere vaste deeltjes toelaat om de interne werking van het apparaat binnen te dringen, wat cruciaal kan zijn in stoffige omgevingen.

Het tweede cijfer in de IP-classificatie (het “8” in IP68) geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen continue onderdompeling in water onder bepaalde omstandigheden. Hoewel de exacte specificaties kunnen variëren, betekent IP68 meestal dat het apparaat zonder schade kan worden ondergedompeld in water tot een bepaalde diepte, vaak enkele meters, gedurende een langere periode.

Toepassingen van IP68

IP68-apparaten zijn geschikt voor toepassingen waar bescherming tegen stof en continue onderdompeling in water vereist zijn. Dit kan variëren van onderwatercamera’s en duikuitrusting tot industriële sensoren die in natte omgevingen worden gebruikt.

Het is belangrijk om te onthouden dat hoewel IP68 bescherming biedt tegen onderdompeling, de exacte specificaties kunnen variëren tussen verschillende fabrikanten en modellen. Daarom is het belangrijk om de specificaties van een specifiek apparaat te controleren om te begrijpen hoe diep en hoe lang het veilig ondergedompeld kan worden in water.

IP69K betekenis (hoogste bescherming)

Hoogste Bescherming tegen Stof, Hogedrukreiniging met Stoom en Hoge Temperaturen

De IP69K-classificatie is een extreem hoge mate van bescherming in de IP (Ingress Protection) -standaard. Het geeft aan dat een elektronisch of mechanisch apparaat volledig stofdicht is, bestand is tegen hogedrukreiniging met stoom bij zeer hoge temperaturen en ook bestand is tegen hoge druk van waterstralen met hoge temperatuur. IP69K-apparaten zijn ontworpen om te presteren in de meest veeleisende en hygiënische omgevingen, zoals die in de voedselverwerkingsindustrie.

Wat je moet weten over de IP69K-classificatie

Het eerste cijfer in de IP-classificatie (het “6” in IP69K) geeft aan dat het apparaat volledig stofdicht is. Dit betekent dat het geen stofdeeltjes of andere vaste deeltjes toelaat om de interne werking van het apparaat binnen te dringen.

Het tweede cijfer in de IP-classificatie (het “9” in IP69K) geeft aan dat het apparaat bestand is tegen hogedrukreiniging met stoom bij zeer hoge temperaturen. IP69K-apparaten kunnen worden gereinigd met krachtige waterstralen bij temperaturen tot 80°C, wat van cruciaal belang kan zijn voor het handhaven van hygiënenormen in voedselverwerkingsomgevingen.

De toevoeging van “K” aan de IP69-classificatie betekent dat het apparaat ook bestand is tegen hoge druk waterstralen. Dit houdt in dat het apparaat zonder schade kan worden blootgesteld aan krachtige waterstralen met hoge druk, zoals die worden gebruikt bij reinigingstoepassingen in industriële omgevingen.

Toepassingen van IP69K

IP69K-apparaten zijn ideaal voor toepassingen waar maximale bescherming tegen stof, hogedrukreiniging met stoom en hoge druk waterstralen vereist zijn. Voorbeelden zijn machines in de voedselverwerkingsindustrie, medische apparatuur, en industriële apparaten die moeten worden gereinigd met krachtige reinigingsprocessen.

De IP69K-classificatie is de meest robuuste en rigoureuze beschermingsnorm en wordt vaak gebruikt in omgevingen waar hygiëne en reinigbaarheid van het grootste belang zijn om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

De verschillen tussen de verschillende IP-waarden

IP60, IP61, IP62, IP63, IP64

Deze IP-waarden bieden bescherming tegen stof en verticale druppels water van bovenaf, maar hebben verschillende niveaus van bescherming tegen water en hoeken van druppels (bijvoorbeeld IP62 kan enige kanteling tolereren).

IP65 vs IP66 vs IP67

IP65 Biedt bescherming tegen stof en lage druk waterstralen vanuit alle richtingen.

IP66 Biedt bescherming tegen stof en krachtige waterstralen vanuit alle richtingen.

IP67 Biedt bescherming tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water tot een bepaalde diepte gedurende maximaal 30 minuten.

IP68 vs IP69

IP68 Biedt bescherming tegen stof en continue onderdompeling in water onder specifieke omstandigheden.

IP69 Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen stof, hogedrukreiniging met stoom, hoge druk waterstralen en hoge temperaturen.

De belangrijkste verschillen tussen deze IP-waarden liggen in hun niveaus van bescherming tegen stof, waterdichtheid, tolerantie voor waterstralen, en in sommige gevallen, de mogelijkheid om te weerstaan aan reiniging met stoom en hogedrukwaterstralen. De keuze voor de juiste IP-classificatie hangt af van de specifieke behoeften van de toepassing en de omgevingsomstandigheden waarin het apparaat zal worden gebruikt. Het is belangrijk om de IP-classificatie te selecteren die het beste aansluit bij de eisen van de toepassing om de prestaties en duurzaamheid te waarborgen.

Kort samengevat

IP-waarden zijn gestandaardiseerde classificaties die de mate van bescherming aangeven die apparaten bieden tegen stof en vocht. Deze variëren van basisbescherming (IP60) tot hoge weerstand tegen onderdompeling en hitte (IP69K). Een zorgvuldige selectie van de juiste IP-classificatie is essentieel om de prestaties en duurzaamheid van een apparaat in specifieke omgevingen te garanderen.

Externe bronnen: International Electrotechnical Commission