Wat is ROHS?

ROHS is een afkorting voor Restriction of Hazardous Substances. In het Nederlands betekent dit beperking van gevaarlijke stoffen. Er zit namelijk een beperking in het gebruik van gevaarlijke stoffen binnen elektronische apparatuur. Dit zorgt ervoor dat de producten niet voor een groot gedeelte bestaan uit gevaarlijke stoffen. In 2013 zijn de regels binnen de ROHS richtlijnen veranderd ten opzichte van de oude richtlijnen uit 2002. Er wordt ook wel gesproken van ROHS1 en ROHS2.

Wat is de richtlijn?

Zoals eerder naar voren is gekomen, dient de richtlijn ervoor dat producten niet voor een groot gedeelte bestaan uit gevaarlijke stoffen. Het gaat dan om de stoffen lood, kwik, cadnium, chromium VI, PBB en PBDE. Op deze stoffen zit dus een maximum als het gaat om elektronische apparaten. Wanneer een product boven het maximum zit, mag deze niet op de markt worden gebracht. Het product zal dan namelijk eerst aangepast moeten worden. De richtlijn is er ook voor bedoeld dat de materialen beter gerecycled kunnen worden. Ook zijn er minder problemen met het beheer aan het einde van de levenscyclus. De CE-markering heeft ook betrekking op de ROHS richtlijn. Andere keurmerken geven u geen garantie.

Op welke apparaten is de ROHS richtlijn van toepassing?

Er zijn een aantal uitzonderingen als gaat om op welke apparaten de richtlijn betrekking heeft. Eén van die uitzonderingen is bijvoorbeeld zonnepanelen. De ROHS richtlijn heeft betrekking op de volgende elektronische apparaten:

  • ICT-apparatuur
  • Ontspanningsapparatuur
  • Medische hulpmiddelen
  • Consumentenapparatuur
  • Automaten
  • Verlichtingsapparatuur
  • Huishoudelijke apparaten
  • Elektrisch gereedschap
  • Speelgoed
  • Meet- en regelapparatuur