Het E-Keurmerk / E-keur is een Europees goedkeuringsmerk dat ervoor zorgt dat voertuigverlichting voldoet aan de strenge veiligheids- en prestatienormen die zijn vastgesteld door de Europese Unie.

Dit keurmerk, herkenbaar aan een cirkel met de letter “E” en een getal dat het land van goedkeuring aangeeft, is essentieel voor de zichtbaarheid en veiligheid van voertuigen op de weg. Voertuigverlichting met een E-Keur garandeert betrouwbare prestaties en naleving van wettelijke eisen, wat bijdraagt aan een verhoogde verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

E Mark

Keurmerk voor voertuigverlichting

Het E-Keur garandeert dat voertuigverlichting voldoet aan de strenge eisen die zijn vastgesteld door de Europese Unie. Deze eisen hebben betrekking op de lichtintensiteit, de duurzaamheid, en de veiligheid van de verlichting. Voertuigverlichting met het E-Keur draagt bij aan de verkeersveiligheid door ervoor te zorgen dat de verlichting betrouwbaar is en goed functioneert onder diverse omstandigheden.

E-Keur en ECE wat is het verchil?

Het E-Keurmerk is specifiek voor de EU en bevestigt naleving van EU-richtlijnen, terwijl ECE-reglementen zoals de bekende ECE E-10 en ECE R65 internationaal worden erkend en gedetailleerde technische eisen vaststellen die door veel landen worden toegepast.

Heb je ze beide nodig?

ECE-reglementen: Zijn vaak geïntegreerd in de EU-wetgeving. Dit betekent dat de naleving van een ECE-reglement vaak voldoet aan de vereisten van het E-Keurmerk. Bijvoorbeeld, als een lamp voldoet aan ECE R48 (installatie van verlichting), zal het ook voldoen aan de relevante EU-veiligheidsnormen.

E-Keurmerk: Is verplicht voor de verkoop en het gebruik van voertuigverlichting binnen de EU. Dit keurmerk is een bevestiging dat de verlichting voldoet aan zowel de ECE-reglementen als de specifieke EU-richtlijnen.

VERSCHILLENDE LANDEN MET VERSCHILLENDE E KEUR NUMMERS

Wist u dat er voor ieder Europees land een ander nummer achter het E keurmerk staat? Hoogstwaarschijnlijk heeft u hier niet eerder naar gekeken, leuk om het te weten is het wel. Je kunt hier namelijk aan zien waar het product is gecertificeerd. Bekijk hieronder de verschillende bekende nummers.

E Keurmerk landen

Bron: Europese normeringen

Is het nu e-keur of E-markering?

Leuke vraag, dit zijn namelijk twee verschillende logo’s. De versie met de kleine letter ‘e’ is een rechthoekig logo waarin het cijfer van het land is verwerkt. De ‘Ronde hoofdletter E-markering’ bestaat uit de letter E in combinatie met het cijfer van het land assemblage/fabricage.

De plaatsing van dit keurmerk

U kunt het E keur terugvinden op veel componenten van voertuigen. enkele voorbeelden van producten die hiervan moeten zijn voorzien, zijn: automotive lampen, glas, banden, driehoekige waarschuwingsborden, waarschuwingssignaleringen, lichtbalken, zwaailampen, flitslampen, LED lampen, sirenes, voertuigmarkering en breedtelampen Zoals eerder geschreven, is dit keurmerk voor verlichting essentieel om verblinding tegen te gaan.