ECE R65 klasse 2

Betekenis: ECE R65 klasse 2

Wat is ECE R65?

Zorgen dat je motorvoertuig opvalt is erg belangrijk. Zeker als je voertuig op een openbare weg rijdt en afwijkt van andere motorvoertuigen door de vorm, afmeting of snelheid. De Europese richtlijn ECE R65 omschrijft de eisen die worden gesteld aan optische en akoestische signalen voor voertuigen en trailers. In 2014 geldt de regeling van de ECE R65 voor amberkleurige (oranje-gele) zwaailampen en flitslampen voor voertuigen en trailers.

Wanneer voldoe je aan de ECE R65 richtlijn?

Het is belangrijk om onveilige situaties te voorkomen. Medeweggebruikers die een voertuig van ver aan zien komen, kunnen het rijgedrag hierop aanpassen. De LED zwaai en flitslampen is een voortreffelijke manier om medeweggebruikers te attenderen op aanwezigheid van een ander voertuig.

Je voldoet aan de ECE R65 richtlijnen bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden:

  • Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg, met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen.
  • Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen.
  • Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen.
  • Werkzaamheden aan, op, in of boven wegen, gladheidsbestrijding of sneeuwruimen inbegrepen.
  • Het begeleiden van militaire colonnes.
  • Het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 m.

De LED flitslampen van voertuigen die zich bevinden op de openbare weg moeten volgens de Europese richtlijn ECE R65 gecertifieerd zijn. Het is belangrijk om te weten dat je niet iedere LED flitslamp mag gebruiken op de openbare weg.

ECE R65 gecertificeerd

Het is belangrijk dat je zichtbaar bent voor de medeweggebruikers. De LED zwaai en flitslampen moet dus ECE R65 gecertificeerd zijn. Om aan de Europese richtlijnen van de ECE REG 65 te voldoen moet het van een afstand van 20 meter rondom het voertuig, op een hoogte van 1,50 m het lichtsignaal te zien zijn.

ECE regelement 65

Het verschil tussen de R65 klasse 1 en R65 klasse 2

De LED verlichting van TRALERT® zijn goed gekeurd volgens de Europese richtlijnen van de ECE REG 65. De R65 klasse 1 zijn lampen die zijn goedgekeurd volgens de ECE R65 richtlijnen. Klasse 1 duidt erop dat de lampen op een intensiteitsniveau branden/knipperen. Klasse 2 heeft als aanvulling op de R65 klasse 1 dat de lampen de lampen op twee intensiteitsniveaus kunnen branden en/of knipperen. Het blauwe icoon duit erop dat de LED verlichtingslampen beschikbaar is als blauwe flitslicht. ECE R65 klasse 2 geeft in het algemeen tot wel 2.3 keer meer licht weergave dan de ECE R65 klasse 1. Klasse 1 wordt gebruikt in de avond en nacht en klasse 2 wordt gebruikt overdag.

Juridisch aansprakelijk

De eigenaar van het voertuig kan juridisch aansprakelijk worden gesteld. Bij een ongeval waarbij het voertuig niet of onvoldoende voorzien was van de juiste signalering zal de eigenaar van het voertuig juridisch aansprakelijk gesteld. Het is belangrijk dat LED zwaailampen en flitsers goed te zien zijn en gecertificeerd zijn aan de Europese richtlijnen van de ECE R65.

Vraagstuk over verlichting?

We helpen je graag bij het samenstellen van de verlichtingset op jouw voertuig.