Wat is candela?

Candela is de eenheid van de lichtsterkte en wordt aangeduid met de letters ”cd”. Het woord komt uit het Latijn en betekent letterlijk kaars. Vandaar ook dat één candela ongeveer overeen komt met de lichtsterkte van een normale kaars. Maar wat is dan precies de lichtsterkte? De lichtsterkte geeft aan hoeveel licht er in ieder stukje van de lichtbundel zit. Candela is ook één van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel. De andere basiseenheden zijn: tijd in seconden, lengte in meters, massa in kilogram, elektronische stroom in ampère, absolute temperatuur in kelvin en hoeveelheid stof in mol.

Verband tussen candela, lumen en lux

Wanneer het gaat over candela worden de termen lumen en lux ook vaak genoemd. Dit komt omdat de drie begrippen nauw betrokken zijn met elkaar. Lumen geeft namelijk de totale lichtstroom van een lichtbundel weer. Dit is dus wel iets anders in vergelijking met de totale lichtsterkte. Het aantal lux geeft weer hoeveel licht er op het gewenste oppervlakte terechtkomt. Dit helpt dus om het lichtbeeld te bepalen. Lux en lumen zijn direct met elkaar verbonden.

Candela Lumen Lux verband TRALERT

Wanneer een lichtbundel met een sterkte van één lumen op een oppervlakte van precies één vierkante meter valt heeft u te maken met één lux. De drie begrippen zeggen dus allemaal wat anders maar ze hebben wel betrekking op elkaar. De drie termen geven weer hoeveel licht een lamp uitstraalt en hoeveel licht het oplevert.

Verschillende eenheden

Aangezien er veel verschillende soorten verlichting zijn met ieder zijn eigen sterkte, zijn er ook verschillende eenheden voor candela. Het zijn er slechts twee, één grotere eenheid en één kleinere eenheid. Met een factor van 10−3 spreekt men van een Mill candela. De letters mcd staan voor Mill candela. Met een factor van 103 spreekt men van een kilocandela. De letters kcd staan voor kilocandela.