Wat is adr?

Als u op zoek bent naar LED werklampen voor uw voertuig, bent u waarschijnlijk de term ADR tegengekomen. ADR staat bekend als “European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. Eenvoudiger gezegd is het een Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Wanneer je gevaarlijke stoffen wilt vervoeren, moet de LED verlichting op uw voertuig een ADR certificaat hebben. Als je gevaarlijke goederen vervoert en uw lichten zijn niet ADR goedgekeurd, dan bega je een misdrijf. De ADR richtlijnen worden elke twee jaar geactualiseerd. Houd er dus rekening mee dat de regels kunnen wijzigen.

ADR certificering

ADR certificering is vereist bij het vervoer van gevaarlijke goederen in Europa. Naast mensen moeten ook onderdelen op een voertuig aan verschillende eisen voldoen. Zo moet de LED verlichting de juiste ADR certificering hebben. TRALERT® heeft een ruim assortiment aan ADR LED werklampen die aan alle gestelde eisen voldoen. Iedereen die betrokken is bij de transport van gevaarlijke stoffen, moet een ADR certificaat behaald hebben. Het is belangrijk om te weten dat het om werkgevers en leidinggevende gaat. Omdat de werkgever eindverantwoordelijke is moet de werkgever ook de juiste certificaten behaald hebben. Deze certificaten kunnen alleen behaald worden door aan cursussen te volgen.

ADR klasse 8

Het is wel van belang om te weten wat er nou precies als gevaarlijke stof wordt gezien. Anders weet u nog niet wanneer de ADR certificering van toepassing is. De getallen één, twee en drie (in het Romeins I, II en III) geven het gevaar aan. Het getal één is zeer gevaarlijk, het getal drie is minder gevaarlijk. ADR klasse 8 zijn stoffen die ingedeeld zijn in (VG II en III) bijtend of corrosief. Stoffen van klasse 8 (bijtend) kunnen zowel zuur als basisch zijn.

AR klasse 8