Veilig werken langs de openbare weg is van groot belang om de veiligheid in het verkeer te waarborgen. Als je een wegenbouwer, asfalteerder, kabellegger of wegenreiniger bent, is het belangrijk om de regels te kennen die van toepassing zijn als je veilig langs de weg wilt werken. In deze blog nemen we je mee door de mogelijkheden om de weg af te zetten en de regels die hierbij gelden.

Risico’s bij het werken langs de weg

Werkzaamheden op en naast de weg brengen risico’s met zich mee. Daarom is het van groot belang om alert te blijven met betrekking tot je eigen veiligheid, die van je collega’s en het handhaven van orde op de openbare weg. Veilig werken langs de weg omvat verschillende verantwoordelijkheden. Het is daarom verstandig om je goed voor te bereiden.

Wanneer je veilig langs de openbare weg wilt werken, dan is het goed om in ieder geval te denken aan de volgende benodigdheden:

 • Verkeerskegel
 • Geleidebakens/schildjes
 • Actieraam
 • Botsabsorber
 • Zwaailamp
 • Signaalkleding

Werken langs de openbare weg met verkeerskegels

Een goede manier om de weg af te zetten is het gebruiken van verkeerskegels. Door deze kegels te gebruiken, kun je gemakkelijk een deel van de weg afsluiten. Hierdoor kun je ongestoord aan de slag kan gaan met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wanneer je gebruik maakt van verkeerskegels, dan is het van belang dat deze kegels minimaal 0,75m hoog zijn en van fluorescerende kleur. Daarnaast moet de kegel, zoals de naam al verraad kegelvormig zijn. De voetplaat moet vierkant zijn, zodat deze bij omvallen niet kan rollen. Daarom heeft de voetplaat minimaal 4 en maximaal 8 zijkanten.

Veilig werken langs de openbare weg met verkeerskegels

Veilig werken langs de weg met geleidebakens/schildjes

Een andere methode om de weg af te zetten is het gebruik van geleidebakens of schildjes. Deze geleidebakens zijn gemiddeld 1,40m hoog. Op de bakens zijn schuin (geleidende) rood/witte strepen afgebeeld. Deze instrueren weggebruikers via welke kant zij de bakens voorbij moeten rijden.

De geleidebakens moeten daarnaast voldoen aan de volgende eisen:

 • De hoogte van het vlak met de rood witte strepen is 1m;
 • De hoogte onder het vlak met de rood witte strepen is <0,25m;
 • De breedte van het vlak met de rood/witte strepen is 0,25m;
 • De breedte van de voetplaats is <0,50m.
Veilig werken langs de openbare weg met geleidebakens

Veilig werken langs de openbare weg met actieraamwerken

Bij actieraamwerken onderscheiden we drie varianten: een klein actieraamwerk met één verkeersbord op het werkvoertuig, een groot actieraamwerk met twee verkeersborden op een actiewagen, en een actieraamwerk met twee verkeersborden op het werkvoertuig. Hieronder zullen we de diverse uitvoeringen van actieraamwerken en de bijbehorende regels toelichten.

Klein actieraam met één verkeersbord op het werkvoertuig

Een klein actieraamwerk met één verkeersbord op het werkvoertuig dient als ”startpunt” voor kortdurende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bermmaaien. Deze variant van het actieraamwerk mag alleen ingezet worden voor werkzaamheden naast de weg en op fietspaden. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat het actieraamwerk wordt gebruikt op zeer rustige wegen met een lage snelheid en weinig verkeersintensiteit, bijvoorbeeld op ‘echte 60 km/u’-wegen.

Een klein actieraam met één verkeersbord heeft de volgende kenmerken:

 • De breedte van de plank met het wit en rode reflecterende materiaal is 0,20m;
 • Het verkeersbord bepaalt de hoogte en de breedte. Dit betekent dat bij een type 2
  verkeersbord de afmeting 1.30 m x 1.30 m is;
 • Het actieraam kan uitgerust worden met het verkeersbord J16 of D02;
 • De afstand van de onderkant van het verkeersbord J16 tot aan de grond moet minimaal 1.20
  m en maximaal 3 m zijn. De afstand van de onderkant van het actieraam tot aan de grond is
  dus minimaal 1 meter.

Let op! Bij een klein actieraamwerk met één verkeersbord geldt dat wanneer de gele LED zwaailamp op het voertuig goed zichtbaar is, de LED flashers op het actieraamwerk niet nodig zijn. Echter, wanneer je veilig wilt werken op de weg, dan wordt dit wel aangeraden. Wanneer er flashers op het actieraamwerk geplaatst worden, dan moeten deze op de vierhoeken geplaatst worden, rond zijn, een minimale diameter van 180mm en een maximale diameter van 200mm hebben. Ook moeten ze een gele kleur hebben.

Veilig werken langs de weg met actieraam

Groot actieraam met twee verkeersborden op een actiewagen

In tegenstelling tot het kleine raamwerk dient het grote actieraamwerk als het startpunt voor een rijdende afzetting op drukke wegen binnen de bebouwde kom en op wegen buiten de bebouwde kom waar de maximumsnelheid 80 km/u is. Wat betreft de plaatsing van een groot actieraamwerk is het theoretisch mogelijk om dit op de achterkant van het voertuig te plaatsen. In de praktijk blijkt echter dat dit vanwege de afmetingen vrijwel nooit haalbaar is. Daarom zien we in veel gevallen dat een groot actieraamwerk met LED flitslichten op een aanhangwagen wordt geplaatst.

Het grote actieraamwerk heeft de volgende kenmerken:

 • De breedte van de planken is 0,30m;
 • de hoogte is 3,30m en de breedte is 1,70m;
 • Mag alleen maar in de lengte richting geplaatst worden;
 • Op het actieraam moeten vier ronde gele alternerende lampen zijn aangebracht met een minimale diameter van 180mm en een maximale diameter van 300mm;
 • De afstand van de onderkant van het bord tot aan het wegdek moet minimaal 1.20 m zijn;
 • Ook moet het voertuig een gele zwaailamp voeren.

Actieraamwerk met twee verkeersborden op het werkvoertuig

De derde methode om de weg af te zetten met een actieraamwerk is door middel van een actieraam met twee verkeersborden op het werkvoertuig. Onder bepaalde voorwaarden kan een actieraam op het werkvoertuig worden geplaatst. De kenmerken die hierbij gelden zijn gelijk aan de voorwaarden bij het gebruik van een actieraam op een wagen, met als enige verschil dat de afmetingen kleiner moeten zijn dan 2,00m x 1,30m, en de plankbreedte 0,20m is. Het raamwerk kan zowel horizontaal als verticaal op het voertuig worden geplaatst. Deze toepassing is alleen toegestaan op de wegen die in de wegindeling als rode- en blauwe wegen zijn aangegeven.

Op de oranje wegen buiten de bebouwde kom is het te allen tijde verplicht om een groot actieraamwerk te gebruiken. Dit is noodzakelijk vanwege de hoge snelheid en verkeersdrukte op deze wegen. Het is toegestaan om dit actieraamwerk aan een trekker te bevestigen, hoewel deze plaatsingsmethode in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar is. Het is namelijk niet mogelijk om tegelijkertijd een andere vorm van aanhanger aan de trekker te koppelen, wat de uitvoering van werkzaamheden kan bemoeilijken.

Transporteren van actieraamwerken

Houd er rekening mee dat wanneer je onder normale wegcondities naar je bestemming rijdt, het actieraamwerk niet zichtbaar mag zijn op het voertuig. Deze mogen enkel zichtbaar zijn tijdens de tijdelijke werkzaamheden.

Veilig werken langs de weg met LED Traffic Advisors van TRALERT®

Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart

Veilig werken langs de openbare weg met een (oranje) LED zwaailamp

Een andere effectieve manier om andere weggebruikers te waarschuwen is het gebruik van een zwaailamp. Plaats een zwaailamp op een voertuig van een rijdende afzetting of wanneer het voertuig mogelijk gevaar kan opleveren. Denk hierbij aan een landbouwtrekker die landing vervoert. Wanneer het agrarische voertuig in de breedte meer dan 2,6m is, dan is het verplicht om een Amber LED zwaailamp te monteren op jouw voertuig.

Een andere situatie waarin een zwaailamp kan worden gebruikt, is wanneer een voertuig noodzakelijkerwijs gevaarlijk geparkeerd staat. In dit geval kun je de zwaailamp (of zelfs een zwaailampbalk) gebruiken om het passerende verkeer te waarschuwen, zoals bij calamiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is een voertuig van de ANWB, dat wordt ingezet wanneer iemand langs de snelweg met autopech staat.

De voorschriften voor een LED zwaailamp zijn:

 • De zwaailamp moet amber/geel licht weergeven;
 • Het zwaailicht moet vanaf alle kanten van het voertuig goed zichtbaar zijn, zodat weggebruikers uit alle richtingen de zwaailamp van afstand kunnen zien;
 • Bij het gebruik van LED zwaailampen wordt het gebruik van “elektronen flitslicht” afgeraden. Een zwaailamp komt bij het gebruik beter ten goede. Hiermee kan de weggebruiker de afstand tot het voertuig en de rijdende afzetting veel beter inschatten;
 • De zwaailamp mag niet hoger geplaatst worden dan de maximale hoogte van een voertuig, zoals in het Voertuigreglement is voorgeschreven. Volgens de wettelijke voorschriften is dit 4 meter (4m).
Veilig werken langs de weg met een zwaailamp

Veilig werken langs de openbare weg door middel van signaalkleding

Als je de bovenstaande regels nauwgezet volgt, ben je al goed op weg naar een goed verlichte werkplek. Het enige aspect dat nog niet goed verlicht is, ben jijzelf. Als je veilig wilt werken langs de weg, is het ook sterk aanbevolen om signaalkleding te dragen. Deze kleding zorgt ervoor dat jijzelf ook goed zichtbaar bent. Zoals je je kunt voorstellen, zal je voornamelijk bezig zijn met het uitvoeren van je werkzaamheden. Hierdoor kan het gebeuren dat je minder oog hebt voor naderend verkeer. Door goed zichtbaar te zijn langs de weg, zullen weggebruikers je eerder opmerken en begrijpen dat je bij de wegafzetting hoort.

Producteisen signaalkleding

Signaalkleding dient te voldoen aan de norm NEN-EN 471. Volgens deze norm moet de signaalkleding altijd gemaakt zijn van retro-reflecterend en fluorescerend materiaal. Deze materialen worden voorgeschreven omdat ze zowel overdag als ’s nachts voor goede zichtbaarheid zorgen. Fluorescerende materialen vallen op bij daglicht, terwijl de retro-reflecterende banden voor een goede lichtreflectie zorgen wanneer er een koplamp van een voertuig op schijnt.

Veilig werken langs de weg met signaalkleding

Veilig werken langs de weg begint bij TRALERT®

Bij TRALERT® staat verkeersveiligheid hoog in het vaandel. We streven er dagelijks naar om onze partners te voorzien van de meest heldere verlichting, zodat ze hun werkzaamheden onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren. Ons assortiment omvat hoogwaardige LED-verlichting voor verschillende soorten voertuigen. Voor de bovengenoemde vormen van afzetting biedt TRALERT® een breed assortiment aan LED flashers, LED zwaailampen en LED zwaailampbalken. Benieuwd wat het TRALERT® assortiment jou nog meer kan bieden? Bekijk gerust eens het gehele assortiment op het TRALERT® dealerportaal.

Wellicht ook interessant: wat is de maximale breedte van een aanhanger