Wanneer je met je tractor of ander landbouwvoertuig de weg op wilt gelden er natuurlijk verschillende regels. Je kunt je vast wel voorstellen dat de regels anders zijn in vergelijking met andere voertuig zoals auto’s of vrachtwagens. Maar waar moet je nou precies rekening mee houden kan nog wel eens onduidelijk zijn. Hoe hard mag je met een tractor? Welk rijbewijs heb je voor een tractor nodig? Dit is namelijk geen B rijbewijs, maar welk rijbewijs heb je dan wel nodig voor je tractor? Waar mag een tractor overal rijden en waar niet? Waar een tractor mag rijden is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. En welke verlichting moet die hebben? De antwoorden op al deze vragen vind je hieronder.

Hoe hard mag een tractor, welk rijbewijs heb je nodig en waar mag je rijden

Welke voertuigen vallen onder landbouwvoertuigen?

Om te weten waar je allemaal rekening mee moet houden is het allereerst belangrijk om te weten in welke categorie tractoren vallen. Tractoren vallen onder de zongenoemde (land)bouwvoertuigen. In deze categorie vallen verschillende voertuigen waaronder de tractoren of trekkers. Daarnaast vallen ook landbouwaanhangers, verwisselbare getrokken uitrustingsstukken en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Motorrijtuigen met beperkte snelheid wordt afgekort met de letters MMBS. Deze categorie is sinds 1 januari 2021 vervangen voor de term mobiele machines. Voertuigen die al eerder op de markt zijn gebracht kunnen nog wel in de categorie MMBS worden ingedeeld.

Waar mag een tractor rijden?

Een landbouwvoertuig mag niet zomaar op iedere weg in het verkeer rijden. Dit komt omdat het voertuig simpelweg niet even snel is als het andere verkeer. Op sommige wegen kan dit gevaarlijke situaties als gevolg hebben. Er zijn slecht een aantal wegen waar landbouwvoertuigen niet zijn toegestaan. Op verreweg de meeste wegen mag je namelijk gewoon rijden met je tractor. Je mag alleen niet rijden op autowegen en autosnelwegen. Er gelden ook uitzonderingen voor wegen met een geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen met beperkte snelheid. Wanneer dit het geval is staat het aangegeven met een verkeersbord. Dit is een wit rond bord met een rode rand eromheen. In het midden staat een afbeelding van het voertuig dat de weg niet mag gebruiken. Het kan zijn dat er alleen een tractor wordt afgebeeld maar het kan ook in combinatie met andere voertuigen zoals bromfietsen.

Hoe hard mag een tractor?

Eerder is al naar voren gekomen dat een tractor niet op iedere weg mag aangezien die niet even snel is als andere voertuigen. Maar op de andere wegen geldt er ook een maximum voor hoe hard een tractor mag. Deze snelheden worden ook nog wel eens aangepast. Eerder was er altijd een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels met betrekking tot hoe hard een tractor mag. Sinds 2021 mag je namelijk 40 kilometer per uur. Wat wel belangrijk is dat dit alleen van toepassing is wanneer je tractor een kenteken heeft.

Naast de maximum snelheid gelden er ook eisen met betrekking tot het remvermogen. Het is namelijk belangrijk dat een groot voertuig als een trekker wel op tijd tot stilstand kan komen. Om dit duidelijk te maken is het eerst handig om te weten wat het begrip constructiesnelheid betekent. De constructiesnelheid is de maximum snelheid waarvoor een voertuig gemaakt is. Dit is belangrijk om te kijken hoe hard een tractor mag. Dit komt omdat alle onderdelen van het voertuig, waaronder de remmen, hierop zijn afgesteld.

De eisen van het remvermogen zijn als volgt: Bij constructiesnelheden van 30-40 km/u is dit minimaal 3,1 m/s2, boven die constructiesnelheden 4,5 m/s2. Dit betekent dat de toegestane remweg (de som van de “reactie afstand” en de remweg) van het landbouwvoertuig bij snelheden van 25 km/u ongeveer 15 m is en bij 40 km/u ongeveer 30 m. Het gekke hieraan is dat dit niet geheel volgens de wet is. De stopafstand is dan namelijk 30 tot 50 % langer in vergelijking met een personenauto. In de wet staat dat dit in principe gelijk moet zijn.

Welk rijbewijs voor tractor?

Tegenwoordig heb je voor het besturen van een trekker een speciaal rijbewijs nodig, namelijk het ‘T-rijbewijs’. Voor 1 juli 2015 was niet niet het geval en werd deze automatisch bijgeschreven. Toen mocht je dus met een “normaal” B-rijbewijs al achter het stuur van een tractor plaatsnemen. Heb jij je rijbewijs voor 1 juli 2015 gehaald hoef je niet alsnog een speciaal T-rijbewijs te halen. Wanneer je het rijbewijs vernieuwd zal deze automatisch worden toegevoegd. Ook in andere landen binnen de Europese Unie gelden de T en B rijbewijzen. Wanneer je je op eigen terrein begeeft mag je het voertuig zonder rijbewijs besturen.

Voor de invoering van het T-rijbewijs mochten mensen van 16 of zeventien jaar ook al deelnemen in het verkeer met een tractor. Toen maakte het niet uit welk rijbewijs je had maar moesten je wel in het bezit zijn van het zogenoemde ‘certificaat van bekwaamheid’ om een tractor te mogen rijden. Mensen die in het bezit waren van dit certificaat hadden een jaar de kans om deze om te zetten naar een T-rijbewijs. Wanneer je dat niet op tijd had gedaan zal je het T-rijbewijs alsnog apart moeten halen.

welk-rijbewijs-voor-tractor-waar-mag-een-tractor-rijden

Is een tractor kentekenplichtig?

Lang was het niet nodig om je tractor van een kenteken te voorzien. Hierdoor was het altijd onmogelijk om een landbouwvoertuig een boete te geven wanneer deze zich niet aan de regels hield. Mede daardoor is het sinds 1 januari 2021 verplicht om een kenteken te hebben op je landbouwvoertuig wanneer je op de openbare weg wilt rijden. Gebruik je het voertuig alleen op eigen terrein is een bewijs niet nodig. Om je trekker van een kenteken te kunnen voorzien zal het voertuig eerst gekeurd moeten worden. Dit had niet gehoeven als het kenteken voor 31 december 2021 was aangevraagd. Voor meer informatie rondom de kentekenplicht van landbouwvoertuigen verwijs ik je naar onze blog genaamd: Kentekenplicht tractor en andere landbouwvoertuigen. Samengevat bepaald het hebben van een kenteken voor een groot gedeelte waar je met tractor overal mag rijden.

Welke verlichting is verplicht?

Bij ieder voertuig dat zich op de openbare weg bevindt is verschillende verlichting vereist. Zichtbaarheid in het verkeer is namelijk erg belangrijk. In het donker dient een voertuig namelijk goed zichtbaar te zijn om ongelukken tegen te gaan. Net als bij andere voertuigen dient een tractor te zijn voorzien van de basisverlichting. Deze bestaat uit:

Dimlichten

Dimlichten aan de voorzijde: deze dienen voor twee dingen. Allereerst zijn ze bedoeld zodat je zelf als bestuurder iets kan zien. Daarnaast is het ook belangrijk omdat jouw voertuig beter zichtbaar is voor andere voertuigen. Een belangrijk punt hierbij is dat deze goed afgesteld moeten zijn. Wanneer je je dimlichten verkeerd instelt zal dit een verblindende werking kunnen hebben voor andere weggebruikers. Dit kan heel gevaarlijk zijn.

Stadslichten

Een andere verlichting dat ook verplicht is zijn stadslichten op de spatborden. Veel mensen denken dat stadslicht hetzelfde is als dagrijverlichting maar dit is niet het geval. Stadslichten zijn ervoor bedoeld dat een voertuig goed zichtbaar is wanneer deze geparkeerd staat. Dat is de reden dat de verlichting ook wel eens parkeerlichten worden genoemd. De verlichting draagt niet bij aan het zicht van de bestuurder van het voertuig. Wel draagt het bij dat je beter gezien wordt als je naast de weg geparkeerd staat.

Richtingaanwijzers

Richtingaanwijzers zijn uiteraard ook verplicht als het gaat om landbouwvoertuigen. Door gebruik te maken van richtingaanwijzer maak je voor je medeweggebruikers duidelijk welke richting je op gaat. Wanneer je ze gebruikt zullen andere gebruikers op jouw kunnen anticiperen als het gaat om voorrang en dat soort zaken.

Achterlichten

Uiteraard is een trekker ook verplicht om achterlichten te voeren in het donker. Achterlichten zorgen ervoor dat voertuigen die jouw van de achterkant naderen je goed kunnen zien. Zeker in het geval van een landbouwvoertuig die over het algemeen langzamer zijn is dit essentieel. Het assortiment van TRALERT® is ook uitgerust met verschillende soorten LED achterlichten voor trekkers.

Remlicht

Bij het achterlicht hoort natuurlijk ook het remlicht. Wanneer er mensen achter je rijden, zeker in het geval van het langzamere landbouwvoertuig, is het belangrijk om te kunnen zien of er geremd wordt of niet. Hierdoor kan de bestuurder achter het voertuig reageren. Je kan je wel voorstellen wat er zou gebeuren als er geen remlichten zijn.

Kentekenverlichting nu ook voor de tractor

Nu al even de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen geldt is ook kentekenverlichting verplicht geworden voor tractoren wanneer deze zich op de openbare weg bevinden. Een kenteken moet namelijk ten alle tijden goed zichtbaar zijn. Of dit nou in het donker is of in slecht weer. Kentekenverlichting zorgt ervoor dat het kenteken altijd goed zichtbaar is. Zeker de LED kentekenverlichting tractor. LED geeft in vergelijking met andere lichtbronnen namelijk een veel helderder licht. Ook bespaar je door LED energie omdat het simpelweg minder energie nodig heeft.

hoe-hard-mag-een-tractor

Zwaailichten niet voor iedere tractor

Het kan zijn dat je ook verplicht bent om zwaailichten te voeren op de openbare weg. Dit is afhankelijk van de breedte van het voertuig. Wanneer je trekker breder is dan 2 meter 60 is het verplicht om een zwaailicht te voeren. Ook wanneer het brede voertuig langs de weg aan het werk is dient een zwaailicht gebruikt te worden. Deze moet de kleur oranje, ook wel amber genoemd, hebben. Andere kleuren zwaailichten kunnen namelijk worden verward met andere soorten voertuigen. Zoals de blauwe kleur voor politie, brandweer of ambulance. Binnen het assortiment van TRALERT® kun je verschillende LED signalering voor je tractor vinden. Dit varieert van zwaailampen tot flitsers.

Reflectoren

Ook reflectoren zijn erg belangrijk op een landbouwvoertuig. Een reflector geeft zelf geen licht maar weerkaatst het wel zodat je alsnog zichtbaar bent. Een reflector zal de zichtbaarheid nooit zo erg verbeteren als verlichting maar het helpt zeker. Een tractor moet voorzien zijn van twee of vier rode reflectoren aan de achterzijde van het voertuig. Let op, dit mogen geen driehoekige reflectoren zijn. Dit komt omdat het een gemotoriseerd voertuig is. Wel moet het voorzien zijn van een zogenoemde afgeknotte driehoek reflector. Dit is een driehoek zonder scherpe punten. Het lijkt alsof de uiteinden eraf zijn gesneden. Dit is namelijk bedoeld voor langzamere voertuigen.

reflector trekker

Extra verlichting

Naast de verplichte verlichting is het natuurlijk ook mogelijk om je trekker uit te rusten met extra verlichting. Dimlichten zijn bijvoorbeeld verplicht maar in het donker kan groot licht ook erg van toepassing zijn. Zo biedt iedere verlichting voordelen in een bepaalde situatie. TRALERT® heeft naast de basisverlichting ook extra verlichting in het assortiment om je tractor mee uit te rusten. Denk hierbij aan tractor LED werklampen of tractor LED bars. Dit is verlichting waar een tractor tijdens het rijden niet altijd gebruik van mag maken. De verlichting kan zo sterk zijn dat het medeweggebruikers kan verblinden. Ook is het mogelijk om extra LED markeringslichten toe te voegen aan uw tractor.

gewicht, grootte en lading van een tractor

Per 1 januari 2021 zijn naast de kentekenplicht ook de regels met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van een tractor gewijzigd. Onder andere de maximale lengte van een landbouwvoertuig is aangepast. Deze mogen nu namelijk twintig meter lang zijn. Vanaf 1 januari 2022 mogen aanhangwagens over de bak nog maar 2,55 meter breed zijn. Aanhangwagens die voor die datum in gebruik zijn genomen worden goedgekeurd. De maximale breedte over de banden blijft drie meter. Een combinatie met een aanhanger mag maximaal 18,75 meter lang zijn.

Wanneer het gaat over het gewicht zijn de regels niet aangepast. De maximale massa van een motorrijtuig met een beperkte snelheid is 60.000 kilogram. De maximum aslast is nog steeds 12.000 kilogram. Wel is er een regel die de maximale massa kan verminderen. Wanneer een landbouwvoertuig is voorzien van een oplooprem mag deze maximaal 8.000 kilogram wegen. Dit is om aan de Europese richtlijnen te kunnen voldoen.

De lading van een tractor kan nog wel eens uit scherpe onderdelen bestaan. Wanneer dit het geval is zal de lading goed beschermd moeten worden zodat er geen schade of lichamelijk letsel opgelopen kan worden. In de wet staat dat een mobiel arbeidsmiddel waar personen zich mee verplaatsen, hier valt een tractor dus onder, zo zijn uitgerust dat het gevaar voor wie dan ook zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wanneer er aan één of meerdere regels met betrekking tot het gewicht, de grootte of de lading niet kan worden voldaan mag je niet zomaar de weg op. Wanneer dit het geval is zal je een officiële ontheffing aan moeten vragen. Deze kun je aanvragen bij de wegbeheerder.

Verschil tussen openbare weg en eigen terrein

Al eerder is naar voren gekomen dat niet alle regels gelden wanneer je op eigen terrein rijdt. Allereerst geldt er geen kentekenplicht. Wanneer je je trekker alleen op eigen terrein gebruikt is het niet nodig om deze van een kenteken te voorzien. Let wel op dat als je van van het ene weiland naar het andere de weg alleen maar over hoeft te steken bevind je je wel even op de openbare weg. In die gevallen is het officieel verplicht om het wel te hebben. Ook de regels voor welk rijbewijs je nodig hebt voor de tractor gelden niet op eigen terrein. Waar je mag rijden met de tractor zonder welk rijbewijs dan ook is dus afhankelijk van de locatie. Uiteraard is het wel belangrijk dat niet iedereen zo achter het stuur kruipt. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

De keuze van TRALERT®

Als u op zoek bent naar verlichting voor de Tractor, dan heeft TRALERT® een ruim assortiment. De set omvat achterlichten, markeringslichten, kentekenverlichting en breedtelampen, waardoor u niet alleen veilig de weg op kunt, maar ook stijlvol met onze zorgvuldige keuze.

Better Light Work Safer!

Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart
Shopping cart