Wat zijn E-markeringen?

Om verlichtingsproducten op de Europese markt te mogen verhandelen, moeten deze aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid voor bestuurders van voertuigen en hun omgeving als het gaat om verlichting, is regelgeving opgesteld door de Economische Commissie voor Europa: ECE. In Richtlijnen (aangeduid met de letter R) is bijvoorbeeld de hoeveelheid licht, de zichtbaarheid, de knipperfrequentie etc. vastgelegd van koplampen, achterlichten, flitsers, werklampen, et cetera. De E-markeringen worden ook wel als ECE-markeringen gezien.

E-markeringen: bewijs van goedkeuring

Als een lamp aantoonbaar voldoet aan de geldende eisen, wordt deze voorzien van een zogeheten E-markering. Dat kan bijvoorbeeld op de behuizing zijn of op de lens van de lamp.

E-markeringen op lampen: welk land?

Aan de E-code op een lamp kunt u zien in welk land de typegoedkeuring heeft plaatsgevonden. De keuringsinstantie van dat land heeft het product (voertuigverlichting, werklamp, zwaailamp, flitser) onderzocht en geconcludeerd dat deze aan de Europese homologatie-eisen voldoet. Dit wordt in een rapport vastgelegd. De fabrikant van de lamp moet dit kunnen overleggen!

Voor Nederland (E4) is het RDW de keurende instantie.

De belangrijkste ECE-RXX eisen voor TRALERT®

ECE-R10 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Lichtarmaturen die zijn uitgevoerd met LED zijn gevoelig voor het uitzenden van elektromagnetische signalen. Wanneer deze signalen niet worden onderdrukt, is de kans groot dat deze gaan storen op bijvoorbeeld de autoradio. Dit is uiteraard niet wenselijk. Producten die voldoen aan ECE-R10 regelgeving onderdrukken deze signalen en zijn EMC ontstoord. Dus geen problemen met autoradio’s en dergelijke.

ECE-R112 Verstralers

Verstralers die voor het voertuig uit stralen, moeten voorzien zijn van de ECE-R112 typegoedkeuring zodra deze gevoerd worden op de openbare weg. Een LED verstraler met deze typegoedkeuring is voorzien een lenstechniek die verblinding van tegenliggers voorkomt.

ECE-R23 Achteruitrijverlichting

Lampen met deze goedkeuring mag u gebruiken als achteruitrijlamp. Deze lampen hebben een dusdanig lichtbeeld dat ze achteropkomend verkeer niet verblinden in tegenstelling tot de reguliere LED werklampen.

ECE-R65 Waarschuwingsverlichting voor voertuigen

Wanneer moet u R65 signalering verlichting voeren?

Met ingang van 1 maart 2009 is de Europese regelgeving ECE REG 65 van toepassing. Deze regelgeving geldt voor akoestische en optische signalering op nieuw afgeleverd, trekkend en getrokken voertuigen. Vanaf 1 maart 2014 is de regelgeving verplicht van toepassing voor zowel nieuw als reeds rijdend, trekkend en getrokken voertuigen.

Wanneer moet er geel zwaai-, flits- of knipperlicht worden gevoerd?

Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig geel zwaai-, flits- of knipperlicht, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt:

 • Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg, met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen.
 • Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen.
 • Vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het voertuigreglement ontheffing is verleend, inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading.
 • Het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen.
 • Werkzaamheden aan, op, in of boven wegen, gladheidsbestrijding of sneeuwruimen inbegrepen.
 • Het begeleiden van militaire colonnes.
 • Het rijden met landbouw of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 m.

Omschrijving richtlijn ECE R65:

Geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting.

 • De set moet voldoen aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig gecertificeerd.
 • De set is zodanig gemonteerd dat het lichtsignaal vanaf een afstand van 20 m rondom het voertuig zichtbaar is. Gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

Voor welke voertuig categorieën:

 • Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en personen vervoeren (Cat. M1, M2, M3)
 • Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en goederen vervoeren (Cat. N1, N2, N3)
 • Trailers (Cat. 01, 02, 03, 04)
 • Agriculturele en bosbouw tractoren (Cat. T)
 • Off-road mobiele machines (Cat. G.