ADR

Betekenis: ADR

Wat is ADR?

Wanneer u op zoek bent geweest naar LED werklampen voor uw voertuig, dan bent u de term ADR vast wel eens tegengekomen. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Eenvoudiger gezegd is het een Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Wanneer u gevaarlijke stoffen moet vervoeren, zal de verlichting van uw voertuig ADR certificeringen moeten hebben. Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert zonder dat uw verlichting voorzien is van ADR certificering, dan bent u strafbaar bezig.

Elke twee jaar worden de ADR richtlijnen geactualiseerd. Dit houdt in dat er gekeken wordt of de regels nog wel bij de huidige tijd passen. Bij de regels waar dit niet van toepassing is, worden wijzigingen doorgevoerd. Houd er dus rekening mee dat de regels kunnen wijzigen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat uiteraard belangrijk is om te weten, is wat er wordt verstaan onder gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen zijn onderverdeeld in negen groepen:

 1. Ontplofbare stoffen of voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige en infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen

De bovenstaande klassen worden verder aangevuld met bepaalde letters. Het kan voorkomen dat producten meerdere letters krijgen aangezien die in meerdere groepen vallen. De toegevoegde letters zijn:

 • A voor verstikkend
 • O voor oxiderend
 • F voor brandbaar
 • T voor giftig
 • C voor bijtend
 • S voor zelfontbranding
 • W voor water reagerend

Naast de toegevoegde letters komen er ook Romeinse getallen bij om aan te geven hoe gevaarlijk de vracht is. Dit zijn slechts drie mogelijkheden:

 • I = zeer gevaarlijk
 • II = middelmatig gevaarlijk
 • III = minder gevaarlijk

Wanneer de producten of goederen die u vervoert in één van de bovenstaande klassen vallen, zal uw verlichting voorzien moeten zijn van ADR certificering. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen, cosmetica, brandstoffen en schoonmaakmiddelen.

Bekijk hier ons assortiment aan ADR LED werklampen.

Vraagstuk over verlichting?

We helpen je graag bij het samenstellen van de verlichtingset op jouw voertuig.