Wat is een bewegingssensor?

Een bewegingssensor vormt een kernonderdeel van moderne detectietechnologieën. Deze sensor is ontworpen om vlot te reageren op bewegingen die binnen zijn directe omgeving plaatsvinden. Het vermogen om deze veranderingen waar te nemen, maakt gebruik van infrarood en andere relevante signalen die ontstaan wanneer objecten zich bewegen.

De kracht van bewegingssensoren

TRALERT® propose diverses lampes équipées de capteurs de mouvement, notamment dans la catégorie de l'éclairage intérieur à LED. La gamme d'éclairage intérieur de TRALERT® est étendue et comprend des éclairages pour les cabines, les remorques et les espaces de chargement des fourgons, entre autres. Grâce à la fonctionnalité multi-tension, cet éclairage fonctionne sans effort avec différents véhicules, car chaque véhicule a sa propre tension spécifique. Il existe également un éclairage idéal pour les véhicules utilitaires utilisés dans le transport réfrigéré. Le capteur de mouvement garantit que la lumière s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté, rendant l'allumage et l'extinction manuels inutiles.

Chez TRALERT®

TRALERT® heeft diverse lampen in het assortiment die uitgerust zijn met bewegingssensoren, vooral binnen de categorie LED-interieurverlichting. Het aanbod aan interieurverlichting van TRALERT® is breed en omvat onder andere verlichting voor cabines, trailers en laadruimtes van bestelwagens. Dankzij de multi-voltage functionaliteit werkt deze verlichting moeiteloos met verschillende voertuigen, omdat elk voertuig zijn eigen specifieke Tension heeft. Ook is er verlichting beschikbaar die ideaal is voor bedrijfswagens die worden ingezet voor koeltransport. De bewegingssensor zorgt ervoor dat het licht automatisch aangaat wanneer er beweging wordt gedetecteerd, waardoor handmatig aan- en uitschakelen overbodig is.