Esenzione ADR

Betekenis: ADR vrijstelling

Wat is ADR vrijstelling?

De term ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Wanneer je gevaarlijke goederen over de weg vervoerd zal je hier mee te maken krijgen. Verschillende stoffen zijn in een Europese overeenkomst als gevaarlijk bestempeld. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen heb je in sommige gevallen Certificazione ADR nodig voor bijvoorbeeld je verlichting zoals Luci di lavoro a LED. Maar niet in alle gevallen. Voor een overzicht van de gevaarlijke stoffen verwijs ik je naar de term ADR. Het is ook mogelijk dat je ADR vrijstelling krijgt voor je vervoer. Dit is in verschillende situaties het geval.

Wanneer heb je ADR vrijstelling?

Particulier vervoer

Een vrij logische vrijstelling is die voor het particuliere vervoer waarbij de gevaarlijke stoffen verpakt zijn voor de detailhandel en bestemd is voor eigen verbruik. Wanneer het gaat over brandstoffen krijg je nog wel te maken met extra restricties. Je mag namelijk maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders vervoeren. Elke houder mag maximaal 60 liter brandstof houden. Ook moet je verschillende maatregelen nemen om lekkage te voorkomen.

ADR vrijstelling die samenhangt met het hoofdproces van het bedrijf

È possibile ottenere un'esenzione dall'ADR anche se il trasporto di sostanze pericolose è secondario rispetto all'attività principale. Alcuni esempi possono essere la consegna a un cantiere o il trasporto in relazione a riparazione, manutenzione o supervisione. Come per il trasporto privato, anche in questo caso ci sono dei limiti. Le sostanze pericolose possono contenere un massimo di 450 litri per confezione. Anche per queste sostanze è necessario adottare misure per evitare perdite. È importante sapere che l'esenzione ADR non si applica ai trasporti destinati all'approvvigionamento proprio o alla distribuzione interna o esterna.

Esenzione ADR per il trasporto di gas

Sommige gassen zijn vrijgesteld van ADR. Het gaat dan om gassen van de groepen A en O, voor zover de druk bij 20 ºC de 2 bar niet overschrijdt en de gassen niet vloeibaar of sterk gekoeld vloeibaar zijn. Ook geldt deze vrijstelling voor gassen die worden gebruikt voor de voortbeweging van het voortuig, oftewel wanneer het als brandstof gebruikt wordt. Wanneer de gassen worden gebruikt in voedingsmiddelen of dranken heb je ook vrijstelling van ADR.

Vrijstelling vloeibare brandstoffen

Vaste brandstof reservoirs mogen voor de aandrijving tot 1500 liter bevatten. Een reservoir op een aanhangwagen mag maximaal 500 liter bevatten en draagbare reservoirs mogen tot 60 liter bevatten. Het is wel belangrijk dat je deze brandstof daadwerkelijk gebruikt voor de aandrijving van het voertuig. Wanneer je voertuigen vervoert mag de brandstof in de tank van dat voertuig ook gewoon vervoert worden met vrijstelling van ADR.

Domanda sull'illuminazione?

Siamo lieti di aiutarvi a creare il set di luci per il vostro veicolo.