Ontmoet ons op het beursplein

TRUCKSTAR 2023

WIN 4x de TRALERT® Ypsilon 9LED of Ypsilon 12LED

Voorwaarden truckstar actie

Organisator

Deze winactie wordt georganiseerd door TRALERT® / Traditech B.V. (hierna “de Organisator” genoemd), gevestigd te Ratio 39, 6921 RW, Duiven, Nederland.

Deelname

2.1 De winactie staat open voor alle natuurlijke personen die op het Truckstar festival 2023 aanwezig zijn en de wettelijke meerderjarige leeftijd hebben bereikt.
2.2 Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe deel te nemen

3.1 Deelnemers kunnen deelnemen aan de winactie door het fysieke winactie formulier in te vullen op de TRALERT® stand, @tralert.nl te volgen op Instagram en het bijbehorende Instagram bericht te delen in hun verhaal.
3.2 Deelnames die onvolledig, onjuist of onbegrijpelijk zijn, komen niet in aanmerking en worden automatisch uitgesloten van de winactie.

Duur van de winactie

4.1 De winactie start op 28-07-2023 om 12:00 uur en eindigt op 30-07-2023 om 17:00 uur.
4.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de duur van de winactie naar eigen goeddunken te wijzigen of de winactie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Prijzen

5.1 De prijzen die kunnen worden gewonnen, worden in de promotiematerialen van de winactie vermeld.
5.2 De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen.
5.3 Indien een prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt de Organisator zich het recht voor om een vergelijkbare prijs van gelijke of hogere waarde aan te bieden.

Winnaars

6.1 De winnaar(s) van de winactie worden willekeurig geselecteerd uit alle geldige inzendingen.
6.2 De winnaar(s) worden bekendgemaakt binnen 14 dagen na het einde van de winactie, via Instagram.
6.3 De winnaar(s) dienen binnen 30 dagen na de bekendmaking te reageren om de prijs te claimen. Als er binnen deze periode geen reactie wordt ontvangen, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren.

Gegevensbescherming

7.1 Door deel te nemen aan de winactie stemmen de deelnemers ermee in dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt door de Organisator voor de doeleinden van de winactie.
7.2 Persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de winactie (bijvoorbeeld om de prijzen te verzenden).

Aansprakelijkheid

8.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door deelname aan de winactie of het gebruik van de prijzen.
8.2 De Organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen, defecten of vertragingen in verband met de winactie, inclusief maar niet beperkt tot problemen met de internetverbinding, computerfouten of andere technische storingen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze winactie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.