CE-markering

De producten die Tralert® voert, zijn uiteraard voorzien van een CE-markering. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor welke producten is een CE-markering verplicht?

Veel industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E, zoals hier afgebeeld.

CE-markering verplicht voor meer dan 20 productgroepen

De CE-markering geldt voor meer dan 20 productgroepen. Denk aan verlichting, bouwproducten, gastoestellen, speelgoed, meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van richtlijnen die CE-markering verplicht stellen.

Ondernemer verantwoordelijk voor aanbrengen CE-markering

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om vast te stellen of een product aan de eisen voldoet. Ook moet de fabrikant een CE-markering aanbrengen. Is het product buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gemaakt? Dan moet de importeur van het product controleren of het product voldoet aan de eisen. En dus ook of het product de CE-markering draagt.

Brengt de importeur de producten onder zijn eigen naam op de markt? Dan neemt hij daarmee de verantwoordelijkheden van de fabrikant over en moet hij zelf de CE-markering aanbrengen. Een ondernemer mag geen CE-markering aanbrengen op een product waarvoor dat niet verplicht is. Doet hij dit toch, dan maakt hij zich schuldig aan misleiding.

Ondernemers kunnen bij bepaalde productgroepen de onderzoeken voor CE-markering zelf uitvoeren. Voor andere productgroepen moeten zij een instelling betrekken die de overheid heeft goedgekeurd. Dit is een zogenoemde aangemelde instantie.

Producten met CE-markering vrij te verkrijgen

Ondernemers mogen alle producten met een CE-markering vrij verhandelen binnen de EER. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen.

Controle op CE-markering

In Nederland controleren verschillende instanties producten waarvoor een CE-markering verplicht is. Zo controleert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder andere of gastoestellen aan de wettelijke eisen voldoen. En de Inspectie SZW kijkt bijvoorbeeld naar apparatuur in een explosieve omgeving. RVO.nl geeft per productgroep een overzicht van de controlerende instanties.

Producten die niet voldoen aan eisen CE-markering

Een product dat niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt geen CE-markering. Dit geldt alleen als een CE-markering binnen die productgroep verplicht is. Het mag dan ook niet op de markt verschijnen. Treft een controlerende instantie een product aan dat ten onrechte een CE-markering draagt? Dan zijn verschillende maatregelen mogelijk. De instantie kan bijvoorbeeld eisen dat de fabrikant het product aanpast of het product van de markt haalt. Ernstige situaties kunnen zelfs leiden tot strafvervolging.

Eisen voor voertuig- en signaleringsverlichting en werklampen

Om voor een CE keur in aanmerking te komen, moeten producten aantoonbaar aan de volgende regelgeving voldoen:

Aanvullende vragen over CE-markering?